Prome Legal

Profil kanceláře

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (dříve Prošek, Zscherp a partneři) je zavedenou advokátní kanceláří sídlící v Plzni. Zakládající partner Mgr. Ing. Jiří Prošek je advokátem od srpna roku 2004. Od dubna 2008 vykonává činnost soudního exekutora se sídlem v Plzni a je prezidentem Exekutorské komory České republiky.

Advokátní kancelář se od svého počátku orientuje na nadstandardní kvalitu poskytovaných služeb. Tato má jednoznačně pozitivní vliv na renomé kanceláře, neboť v době, kdy je konkurence na poli poskytování právních služeb obrovská, získala PRIME LEGAL celou řadu významných klientů a jejich počet stále roste. Objem zakázek vedl k tomu, že v období let 2004-2013 vzrostl počet advokátů a právníků kanceláře na téměř jednu desítku a kancelář se netají ambicemi rozšířit okruh svých členů v příštích letech o další odborníky. Klientům není ale PRIME LEGAL neznámá ani v Praze, kde má pobočku.

S ohledem na komplexnost právních služeb, které PRIME LEGAL poskytuje, spolupracuje kancelář s advokáty i mimo území České republiky, a to zejména na území Spolkové republiky Německo, kancelář je také členem mezinárodního společenství advokátních kanceláří LEGAL SERVICE NETWORK s pobočkami ve více než 10 zemích světa. Samozřejmostí je též kooperace s dalšími odborníky z příslušných oborů, konkrétně pak s auditory a daňovými poradci, se soudními znalci mnoha oborů, s insolvenčními odborníky, exekutory, notáři apod. Advokátní kancelář PRIME LEGAL tak poskytuje své služby v celém spektru právních odvětví.

Doménou kanceláře je právo obchodní s důrazem na právo závazkové a akciové. Právě akciové právo je oborem, ve kterém kancelář vyniká, když se může v tomto oboru pochlubit celou řadou zkušeností a také úspěchů.

Samozřejmostí je právo občanské, a to v celé jeho šíři, včetně přípravy velkých developerských projektů. Dalším oborem, ve kterém se kancelář s úspěchem etabluje, je pak právo správní. Svým klientům zajišťuje kancelář hájení všech jejich práv před příslušnými orgány veřejné správy v rámci správního řízení či řízení dle speciálních zákonů.

Oblast veřejných zakázek je v PRIME LEGAL zajišťována týmem odborníků, kteří dlouhodobě sledují vývoj tohoto odvětví a současně poskytují své zkušenosti jak významným zadavatelům, tak uchazečům. Pro PRIME LEGAL je samozřejmostí komplexní péče o klienty v průběhu procesu veřejných zakázek, a to od stadia přípravy zadávací dokumentace, přes činnost hodnotící komise až do uzavření zadávacího řízení výběrem nejvhodnější nabídky a sepsání všech zákonem předvídaných dokumentů.

Skutečnost, že advokátní kancelář PRIME LEGAL dosáhla za dobu své existence výrazných úspěchů a také patřičného uznání, dokumentuje mimo jiné fakt, že kancelář se podílí na tvorbě obecně závazných právních předpisů včetně několika nově připravovaných kodexů. Někteří členové kanceláře jsou také členy teamu bývalého ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Pospíšila.

Advokátní kancelář je pojištěna z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie na částku 150.000.000,- CZK na jeden obchodní případ.