Prome Legal

Akciové právo

Advokátní kancelář PRIME LEGAL se zabývá akciovým právem v celém jeho rozsahu a má s tímto právním oborem celou řadu zkušeností. Nabízíme Vám:

  • ochrana práv minoritních akcionářů
  • zastupování v problematice squeeze-outu
  • organizování valných hromad, zastupování při jednání na valných hromadách
  • veškeré služby v oblasti obchodního rejstříku
  • zakládání akciových společností
  • zvyšování či snižování základního kapitálu
  • zastupování v řízení u Střediska cenných papírů
  • právní pomoc při prodeji, úschově či jiných operací s akciemi

Členové teamu odpovědní za tento právní obor:

Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

advokát, partner
  • hodys@obhajce.com
  • +420 724 053 626
Zobrazit profil