Prome Legal

Autorské právo

V oblasti autorského práva má naše kancelář celou řadu zkušeností, když zajišťujeme:

  • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • registrace ochranných známek apod. včetně rešerší
  • licenční smlouvy a franchising
  • problematika patentů a průmyslových vzorů
  • problematika software a internetové právo
  • ochrana osobních údajů v souvislosti s internetem

Členové teamu odpovědní za tento právní obor:

Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

advokát, partner
  • hodys@obhajce.com
  • +420 724 053 626
Zobrazit profil
Mgr. Jiří Mašek

Mgr. Jiří Mašek

advokát (trvale spolupracující)
  • masek@obhajce.com
  • +420 606 038 776
Zobrazit profil