Prome Legal

Rozhodčí řízení a mediace

.Rozhodčí řízení je v poslední době stále častěji využívanou možností alternativního řešení různých sporů, zejména pak sporů z oblasti obchodního práva. Ještě rychlejší a levnější metodou vyřešení sporu je však dohoda obou stran, když jednání o dohodě mohou být vedena naší kanceláří. Zajistíme pro Vás:

  • mediační řízení – schůzky stran sporu za účelem smírného vyřešení sporu
  • zastupování v řízeních před stálými rozhodčími soudy v České republice i v zahraničí
  • rozhodčí řízení ad hoc
  • přezkoumání souladu rozhodčího nálezu se zákonem

Členové teamu odpovědní za tento právní obor:

Mgr. Lukáš Zscherp

Mgr. Lukáš Zscherp

advokát, partner
  • zscherp@obhajce.com
  • +420 602 165 931
Zobrazit profil