Prome Legal

Trestní právo

Trestní právo bylo vždy nedílnou součástí spektra námi nabízených služeb, nicméně nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl zcela logicky impulsem pro další rozvoj poskytování služeb v oblasti trestního práva. Spektrum nabízených služeb obsahuje:

  • obhajoba v trestních věcech v plném rozsahu, zejména se zaměřením na věci související s trestní odpovědností statutárních orgánů společností
  • trestné činy hospodářské, včetně trestných činů spojených s odvětvím veřejných zakázek
  • právní zastoupení poškozených ve věcech týkajících se porušování práv k ochranným známkám a jiným nehmotným právům

S ohledem na nedostatek judikatury v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob jsme provedli vlastní analýzy a rozbory tohoto nového trestněprávního odvětví a jsme schopni poskytnout i v tomto oboru komplexní právní služby s důrazem na aplikaci účinné prevence trestního postihu právnických osob.

Členové teamu odpovědní za tento právní obor:

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

advokát, partner
  • lego@obhajce.com
  • +420 777 175 175
Zobrazit profil
Mgr. Jiří Mašek

Mgr. Jiří Mašek

advokát (trvale spolupracující)
  • masek@obhajce.com
  • +420 606 038 776
Zobrazit profil