Prome Legal

Závazkové právo

Naše kancelář vypracovává pro klienty široké spektrum různých smluv či dohod, a to jak v režimu obchodního tak v režimu občanského práva. Zabýváme se zejména:

  • smlouvy o převodech nemovitostí a smlouvy či dohody o věcných právech k nemovitostem.
  • smlouvy o dílo zejména v oblasti stavebnictví a software
  • nájemní smlouvy
  • inominátní smlouvy řešící konkrétní situace a potřeby našich klientů
  • vyjednávání smluvních podmínek či různých dohod – negociace a mediace
  • dokumenty typu všeobecných obchodních podmínek, rámcových smluv apod.

Členové teamu odpovědní za tento právní obor:

Mgr. Lukáš Zscherp

Mgr. Lukáš Zscherp

advokát, partner
  • zscherp@obhajce.com
  • +420 602 165 931
Zobrazit profil
Mgr. Ing. Martin Holub

Mgr. Ing. Martin Holub

advokátní koncipient
  • holub@obhajce.com
  • +420 377 538 832
Zobrazit profil