Prome Legal
Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

Mgr. et Bc. Tomáš Hodys

advokát, partner
  • hodys@obhajce.com
  • +420 724 053 626

Tomáš Hodys absolvoval v roce 2002 obor Humanistika Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na filosofii a historii v roce 2002 (obdržel akademický titul Bc.). V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (obdržel akademický titul Mgr.).

Již během studia na Fakultě humanitních studií se Tomáš Hodys věnoval právu, když pracoval jako právník v obchodní společnosti zabývající se velkoobchodem s elektrotechnickým zbožím. V letech 2004-2005 působil jako právní referent oddělení správy majetku u České pošty, s.p., kde obstarával správu nemovitostí, včetně komunikace s aparátem katastru nemovitostí, pronájmu nemovitostí atp. Od počátku roku 2004 se věnuje nepravidelné přednáškové činnosti, když přednáší o historii, právu a společenských fenoménech. Svoje aktivity v oblasti přednáškové a publikační činnosti Tomáš nadále prohlubuje, když přednáší právo pro lékaře ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, a také publikuje (v příloze Lidových novin Právo a justice, Exekutorských listech atp.). V současné době Tomáš také přednáší právo v souvislosti s Novým pbčanským zákoníkem, kdy vede semináře pro desítky lidí na celém území České republiky.

Od roku 2005 pracoval jako právník v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Jiřího Proška. V roce 2006 začal vykonávat praxi advokátního koncipienta. V roce 2010 složil úspěšně advokátní zkoušky a je tak advokátem a od února 2011 také společníkem kanceláře.

Tomáš Hodys se specializuje na problematiku veřejných zakázek, když v této oblasti má za sebou desítky úspěšných projektů a je uznávaným odborníkem. Je rovněž specialistou v oblasti cenných papírů a akciového práva, kde zastupoval ve stovkách soudních sporů a navazujících jednáních, a vyniká také v autorském právu. Jeho koníčkem je pak právo medicínské. Tomáš je také, jako specialista na soudní řízení, respektovaným znalcem v otázkách procesního práva.

Ve volném čase se Tomáš věnuje vysokohorské turistice, futsalu, čte filozofickou literaturu a boxuje.

Tomáš Hodys hovoří česky, anglicky, francouzsky a německy.