Prome Legal
Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Mgr. Jan Lego, Ph.D.

advokát, partner
  • lego@obhajce.com
  • +420 777 175 175

Jan Lego absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2005 (obdržel akademický titul Mgr.). Po skončení studií začal Jan Lego pracovat jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Kybice, kde se zaměřoval zejména na oblast práva trestního, správního a rodinného. V roce 2012 Jan obhájil disertační práci a obdržel akademický titul Ph.D.

Od roku 2005 působí Jan Lego také na Katedře teorie práva Západočeské univerzity v Plzni jako vědecký pracovník, se zaměřením na oblast teorie práva a problematiku právní úpravy neziskového sektoru, když v těchto oblastech také publikuje. Jan je také členem akademického senátu Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zvolený za akademickou obec. Aktivně se angažuje v obecně prospěšných aktivitách na poli národnostních menšin, když je členem správní rady etablovaného občanského sdružení Český západ.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2008 působil Jan Lego v advokátní kanceláři PRIME LEGAL jako asociovaný advokát se specializací zejména na trestní právo. Od roku 2010 je společníkem advokátní kanceláře. V současné době se Jan Lego věnuje také obchodnímu právu se zaměřením na závazkové obchodní vztahy a v neposlední řadě právu správnímu s důrazem na právo stavební a neziskové organizace.

Ve volném čase Jan propadá fotbalu, který aktivně hraje a zároveň soudcuje jako rozhodčí. Je také členem reprezentačního týmu České republiky pro mezinárodní advokátní hry. Od roku 2013 je také členem Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky.

Jan Lego hovoří česky, anglicky a pasivně německy.