Prome Legal
Mgr. Jiří Mašek

Mgr. Jiří Mašek

advokát (trvale spolupracující)
  • masek@obhajce.com
  • +420 606 038 776

Jiří Mašek absolvoval obor Právo a právní věda Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2010 (obdržel akademický titul Mgr.).

Při studiu prohluboval Jiří Mašek svoje znalosti při práci ve společnostech zabývajících se vymáháním pohledávek. V roce 2010 pak nastoupil jako praktikant do advokátní kanceláře PRIME LEGAL. Jiří také několik let pracoval jako projektový manažer ve společnosti pořádající adrenalinové teambuildingové kurzy a věnoval se tak studiu psychologie a řeči těla.

V současné době Jiří Mašek působí v advokátní kanceláři PRIME LEGAL na základě smlouvy o trvalé spolupráci a věnuje se zde právu občanskému se zaměřením na vymáhání pohledávek a právu správnímu obzvláště pak přestupkům, kde je vyhledávaným odborníkem, právu průmyslového vlastnictví se specializací na oblast ochranných známek, užitných vzorů a patentů a v neposlední řadě právu trestnímu. Jiří je zároveň členem komise zřízené Krajským úřadem Plzeňského kraje, která se zabývá metodikou přestupkového řízení pro správní orgány, které o přestupcích rozhodují. Jiří se také specializuje na problematiku veřejných zakázek.

Ve volném čase se Jiří věnuje horolezectví, svému psovi a střeleckému sportu.

Jiří Mašek hovoří česky a anglicky, pasivně pak německy.