Prome Legal
Mgr. Lubomír Tolar

Mgr. Lubomír Tolar

advokát (trvale spolupracující)
  • tolar@obhajce.com
  • +420 777 090 884

 

Lubomír Tolar absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2003 a obdržel akademický titul Mgr. Během studia pracoval jako asistent v advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Procházky.

 

Po skončení studií v roce 2003 začal Lubomír Tolar pracovat jako advokátní koncipient advokátní kanceláře JUDr. Miloslava Kreysy v Plzni, kde zajišťoval komplexní právní služby v oblasti občanského práva s důrazem na bytovou, pozemkovou a katastrální problematiku a dále pak právní služby v oblasti trestního práva. Po úspěšném složení advokátních zkoušek stál u zrodu advokátního sdružení Kreysa & Tolar. Toto advokátní sdružení se mimo jiné zaměřovalo na správu nemovitých věcí a jako jedno z mála v České republice na vyhledávání nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitých věcí s dosahem po celé Evropě.

 

V současné době je Lubomír Tolar specializuje zejména na právo občanské se zaměřením na závazky, spoluvlastnictví, katastrální problematiku a problematiku bytovou (developerské projekty). Jeho doménou je také dědické právo včetně mezinárodního prvku. a rodinné právo včetně vypořádání společného jmění manželů. V oblasti rodinného práva klade Lubomír Tolar hlavní důraz na práva a zájmy nezletilých.

 

Ve volném čase se Lubomír Tolar věnuje genealogii, horské turistice, sportu, knihám a muškaření.

 

Lubomír Tolar hovoří česky a anglicky.