Prome Legal
Mgr. Lukáš Zscherp

Mgr. Lukáš Zscherp

advokát, partner
  • zscherp@obhajce.com
  • +420 602 165 931

Lukáš Zscherp absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2003 (obdržel akademický titul Mgr.). Během studia pracoval jako asistent právníka na Magistrátu města Plzně, odboru státní sociální podpory. Od roku 2001 pracoval jako právník ve společnosti zabývající se investiční výstavbou, má tady značné praktické zkušenosti se stavebním řízením a právy a povinnostmi stavebníků.

Po skončení studií v roce 2003 začal Lukáš Zscherp pracovat jako advokátní koncipient advokátní kanceláře JUDr. Jiří Tišer a spol. v Plzni, kde zajišťoval komplexní právní služby v oblasti kontraktačních jednání a věnoval se i problematice konkurzního řízení. V roce 2004 nastoupil Lukáš Zscherp jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s., pro kterou vykonával práci právníka v její plzeňské pobočce, když se specializoval zejména na problematiku obchodních smluv. Od roku 2005 pracoval Lukáš Zscherp jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Jiřího Proška a po úspěšném složení advokátních zkoušek se stal v roce 2007 partnerem advokátní kanceláře. Během své praxe absolvoval celou řadu seminářů a studijních pobytů, je absolventem semináře John Marshall Law School atp.

Lukáš Zscherp je předsedou výkonného výboru České golfové asociace hendikepovaných, když veškeré aktivity v tomto sdružení provádí pro bono.

V současné době se Lukáš specializuje zejména na právo obchodní se zaměřením na kontrakty a dále stavební právo. S ohledem na svoji specializaci se Lukáš věnuje přípravě komplexních smluv při developerských projektech, smluv „šitých na míru“ konkrétním potřebám klienta včetně mezinárodních kontraktů (země EU, Kamerun, Malajsie atp.)a vytvářením procesů ve společnostech klientů a následně v advokátní kanceláři při systému vymáhání pohledávek.

Ve volném čase se Lukáš věnuje rodině, vínu, golfu a s ním spojenému cestování a také squashi.

Lukáš Zscherp hovoří česky, anglicky a německy.